promo obrázok
scroll

Nafta

Pre technickú spoločnosť akou Nafta nepochybne je, je dôležité, aby sa v komunikácii priblížila ľuďom, ktorí tvoria jej srdce a bez ktorých by nemohla fungovať. Nastavenie pravidiel pre vizuálnu komunikáciu spoločnosti Nafta odráža jej ciele, hodnoty a komunikačné potreby a do svojho stredu kladie práve človeka. Vizuálny koncept komunikácie je jednoznačne zadefinovaný a jednotný́ naprieč všetkými výstupmi spoločnosti, či už v externom alebo internom prostredí.

referencia
referencia
referencia
referencia

Identita je čistá s prevahou whitespace, založená na presne definovanej mriežke a elementoch, no zároveň je orientovaná na človeka, ktorý je v centre jej záujmu vyjadrenom kruhovými elementami. Kruh je symbolom dokonalosti, harmónie, uzavretého celku a svojím mäkkým tvarom rešpektuje koncepciu stavby loga spoločnosti. Cez jeho odvodené tvary sa vizualizujú hodnoty, na ktoré sa konkrétny materiál sústredí.

referencia
referencia
referencia

Gas Empire je spoločenská kartová hra vytvorená od základu špeciálne pre spoločnosť Nafta. Proces, ktorý sa za tvorbou spoločenskej hry skrýva, trval niekoľko mesiacov – od konceptu, cez vylaďovanie hernej stratégie, až po grafický návrh kariet. Ten je založený na hravej, izometrickej vizualite, ktorej základné farby korešpondujú s korporátnymi farbami spoločnosti Nafta a vytvárajú unikátny giveaway predmet. Hra je kombináciou reality plynárenského priemyslu, stratégie a zábavy a jej cieľom je vzdelať hráčov o tom, čo je predmetom činnosti spoločnosti Nafta.

referencia
referencia
referencia