promo obrázok
scroll

Dajme Tatrám tvár

Cieľom kampane na podporu nastavenia jasných pravidiel zonácie TANAPU je upriamiť na problém pozornosť širokej verejnosti a zrozumiteľne ho vysvetliť. Názov kampane sme vytvorili tak, aby jednoznačne odkazoval na potrebu dať Tatrám pomocou zonácie fixnú podobu a zároveň v sebe zahŕňal zmenu ktorá musí nastať – túto zmenu vyjadruje dvojtvar Dajme Tatrám tvar – Dajme Tatrám tvár.

referencia

Logo je vytvorené názorne, obsahuje v sebe farebné zóny a línie ktoré ich ohraničujú. Je vytvorené tak, aby bolo univerzálne a použiteľné nielen ako logo, ale aj ako výzva či urgencia – tieto významové nuánsy dosahuje vďaka možnosti použiť najrôznejšie krátke úderné dovetky.

referencia
referencia
referencia

Logo je vytvorené názorne, obsahuje v sebe farebné zóny a línie ktoré ich ohraničujú. Zároveň je vytvorené tak, aby bolo univerzálne a použiteľné nielen ako logo, ale aj ako výzva či ugencia – tieto významové nuánsy dosahuje vďaka možnosti použiť najrôznejšie krátke úderné dovetky.

referencia