Koncept obálky katalógu 2018 pre dobrodruhov z Victory Travel je postavený na kompozícii prieseku morskou hladinou – vidíme, čo sa deje nad ňou, i pod ňou. Ustupuje od zelenej a béžovej farebnosti doterajších vizuálov a prináša svieže modré odtiene. Zachovanie aspektu dobrodružna konceptuálne nadväzuje na predošlé obálky a prezentuje troch majiteľov Victory Travel ako dobrodruhov, ktorí opäť skúmajú nepoznané.

Obálka bola, podobne ako ostatné, vytvorená od základu – prvá bola koncepcia a skica obálky, nasledovalo fotenie, postprocesing a retuš.