Redizajn loga pre developerský projekt Slovenka 2 spočíval v prevedení loga do súčasnejšej, hutnejšej podoby s dôrazom na to, aby bolo logo použiteľné, výrazné, jednoznačne odlíšiteľné a dobre zapamätateľné na všetkých výstupných materiáloch. Dizajn manuál okrem definovania loga a pravidiel jeho používania doplnila farebná paleta, definovanie mäkkých grafických elementov a ich použitia tak, aby sme identitu priblížili k cieľovej skupine žien, ktoré sú stále rozhodujúcim článkom pri výbere lokality na vytvorenie domovu pre svoju rodinu. Nechýbajú samozrejme ani pravidlá pre tvorbu komunikačných vizuálov tak, aby bola identita používaná kontinuálne.