Dizajnmanuál definuje základné elementy identity nadnárodnej spoločnosti Pyronova, ktorá sa zaoberá požiarnou ochranou objektov. Manuál sa venuje celému spektru prác s firemnou identitou, od konštrukcie loga, cez prácu s ním, vytváranie komunikačných materiálov, až po branding vozového parku či oblečenia. Grafikovi tak poskytuje dostatočný základ pre prácu s identotu tak, aby bola vždy jednoznačne rozpoznateľná a konzistentná.