promo obrázok
scroll

Void

Komplexná identita pre Void - produkt bezpečnosti dát v online prostredí, je založená na čistom, jednoduchom technickom logu, ktoré je v segmente výrazné svojou farebnosťou a technickou “surovosťou”.

referencia
referencia

Identita vychádza z idei binárneho kódu ako základu všetkých informácií v online prostredí a je doplnená grafickými elementami ako search bar či data bar, ktoré na toto prostredie priamo odkazujú.

referencia
referencia
referencia
referencia
referencia
referencia
referencia
referencia
referencia