promo obrázok
scroll

Arkon

Pre spoločnosť Arkon a ich rozhodovanie je podstatné, aby každá investícia priniesla výnos, ktorý následne dokážu využiť na ďalšie investovanie. Môžeme teda povedať, že spoločnosť rozhoduje o svojich investíciách na základe Fibonnaciho postupnosti, pre ktorú je typický nárast každého ďalšieho priestoru o súčet dvoch predchádzajúcich. Tento prvok bol zvolený aj ako základ vizuálnej komunikácie, kde vytvorená mriežka definuje kompozície grafických elementov v dizajne materiálov spoločnosti a zabezpečuje ich jednotné rozmiestnenie obsahových a grafických prvkov v materiáloch.

referencia
referencia
referencia
referencia
referencia
referencia
referencia
referencia
referencia

Okrem Fibonacciho postupnosti je pre vizuál spoločnosti typická aplikácia zlatého rezu, ktorý súvisí s estetikou a vytváraním krásy prostredníctvom harmónie a úmernosti.

referencia