Magazín developerskej spoločnosti ITB Development, ktorá vytvára zaujímavé a nevšedné urbanistické projekty, je postavený na dominantných fotografiách, veľkých farebných plochách a výraznej typografii. Pravidelná mriežka je čiastočne rozbíjaná fotografiami vychádzajúcimi z rámca, čím vytvára zaujímavý vizuálny moment.