Rekrutačné video spoločnosti ZSE predstavuje mladým prácu v ZSE formou traileru k akčnému filmu. Jednoduchá dejová línia, vtipný scenár a kvalitná dramaturgia boli predpokladom pre vznik netypického promo videa, ktoré cieľovú skupinu naozaj zaujme.