V Trnave vyrástla nová, remeselná pražiareň kávy, hrdá na svoje schopnosti, skúsenosti a zručnosti, ktoré pretavuje do špičkového produktu. Egoroaster skromnosť prenecháva iným a za svojou kvalitou si pevne stojí. Práve z názvu Egoroaster sa vyvinula silná identita a vizualita so svojím vlastným názorom a najmä egom. Jej základom je sám pán pražiar, ktorého ilustrovanú podobu sme na obaloch pretavili do rôznych foriem a príbehov. Každá ilustrácia je iná a originálna, presne ako prístup Egoroastera k jeho produktom. Každý obal kávy je tak unikátnym dielom s potenciálnou zberateľskou hodnotou – dva rovnaké nikdy nenájdete.