Animované video, ktoré nesie informáciu o produkte priekopníckej spoločnosť na poli ekologického tankovania vody do ostrekovačov, bolo vytvorené tak, aby podalo informáciu jednoducho a zrozumiteľne. Od klasických animovaných videí sa líši najmä použitým štýlom ilustrácie, ako aj obmedzenou farebnou schémou, ktorá vychádza striktne z korporátnych farieb EcoTank.