Téma zonácie TANAP-u sa diskutuje bez výsledku už viac než 20 rokov a je vždy prezentovaná výlučne ako problém ochrany životného prostredia a vymedzenia bezzásahových zón. Zabúda sa však na to, že režim na území TANAP-u má významný dopad aj na každodenný život obyvateľov, možnosti rozvoja horských sídiel a aj na fungovanie a konkurencieschopnosť celého odvetvia cestovného ruchu v Tatrách. 

Cieľom kampane na podporu nastavenia jasných pravidiel zonácie je upriamiť na problém pozornosť širokej verejnosti a rozumiteľne ho vysvetliť. 
Názov kampane bol vytvorený tak, aby jednoznačne odkazoval na potrebu dať Tatrám pomocou zonácie fixinú podobu a zároveň v sebe zahŕňal zmenu ktorá musí nastať – túto zmenu vyjadruje dvojtvar Dame Tatrám tvar – Dajme Tatrám tvár.
Logo je vytvorené názorne, obsahuje v sebe farebné zóny a línie ktoré ich ohraničujú. Zároveň je vytvorené tak, aby bolo univerzálne a použiteľné nielen ako logo, ale aj ako výzva či ugencia – tieto významové nuánsy dosahuje vďaka možnosti použiť najrôznejšie krátke úderné dovetky.