Hravá, veselá a farebná – taká je identita vytvorená pre Baro Hango, rómske občianske združenie, ktoré združuje a propaguje rómskych umelcov. Zameranie občianskeho združenia na tvorivú sféru si vyžadovalo rovnako tvorivý prístup aj pri tvorbe identity, z ktorej cítiť životnú energiu a dynamiku, prechádzajúcu naprieč celou identitou.
Logo vytvorené z množstva farebných polygónov vytvára takmer hmatateľný objekt, ktorý svojím sklonom evokuje proces stúpania smerom k úspechu. Baro hango, v preklade veľký hlas, reprezentuje polygonálna bublina a vytvára tak logo, ktoré nie je samoúčelné, ale nesie v sebe jednoznačné posolstvo.