Rebranding loga je založený na jednoduchej vektorovej grafike, v ktorej jednotlivé linky znázorňujú samostatné elementy názvoslovia. Vo vzájomnom prelínaní vytvárajú základný identifikátor corporate identity 2Mware – logo.
Logotyp sa v procese rebrandingu posunul z farebnej a tvarovej kombinácie ikony a typografie do geometrickej štruktúry, ktorá je samonosná a veľmi charakteristická. Jej jednoduchosť sa výborne dopĺňa s vizualitou značky založenou na low-poly ilustráciách.