Komplexná identita pre produkt bezpečnosti dát v online prostredí je založená na čistom, jednoduchom technickom logu, ktoré je v segmete výrazné svojou farebnosťou a technickou “surovosťou”. Identita vychádza z idei binárneho kódu ako základu všetkých informácií v online prostredí a je doplnená grafickými elementami ako search bar či data bar, ktoré na toto prostredie priamo odkazujú.