Tlačoviny sú jednoducho naša srdcovka. V ich formátoch vždy hľadáme kreatívny potenciál a v usporiadanie elementov berieme ako výzvu. Printové materiály zalamujeme s prihliadnutím na komunikovanú tému a to, komu sú určené – či už formou, spôsobom zalomenia, použitou farebnosťou a typografiou, rozmiestnením jednotlivých prvkov, ich vzjomných pomerov. Portfólio printových prác je preto naozaj široké. Od plagátov, cez skladačky, brožúry, bulletiny, menukarty, až po výročné správy a komplexné magazíny.