Ako zjednotiť vizuálny charakter viacerých značiek, ktoré spolu súvisia, no každá musí fungovať samostatne? Všetky brandy majú rovnakú ideu a spôsob konštrukcie, no každá má vlastnú vizuálnu identiu, ktorá jej dodáva jedinečnosť a v ktorej sa odráža charakter značky.