Cieľom mapy vytvorenej pre Slovak Fashion Council, organizciu ktorá podporuje a rozvíja slovenský módny ekosystém, je zjednodušiť a sprehľadniť orientáciu medzi bratislavskými predajňami slovenského dizajnu. Fashion Map umožňuje dizajnérom, galeristom a obchodníkom, aby boli videní a nájdení nielen domácimi zákazníkmi, ale aj zahraničnými turistami. Okrem samotnej mapy je na printe umiestnený aj celoročný kalendár módnych eventov.
Vizuál mapy je vytvorený v strete jemnej a drsnej farebnosti a čistých, puristických línií, ktoré odrážajú charakter módneho priemyslu.