Refresh identity pre Región Trnava bol spracovaný s ohľadom na zachovanie základného tvaroslovia loga, teda prvku kolesa, ktoré je symbolom Trnavy. Koleso dostalo modernejšiu, sviežejšiu podobu a bolo doplnené typografickou časťou tak, aby ich spojenie do jedného celku reprezentovalo charakter trnavskej oblastnej organizácie cestovného ruchu, pôsobilo vyrovnane, harmonicky, moderne a zároveň nadčasovo.
Základné pravidlá používania loga a práce s identitou sme zadefinovali v novom dizajn manuále.