Milo Condominium je developerský projekt, ktorý spája súkromné bývanie v bytových domoch a bývanie medzi priateľmi. Jeho neoddeliteľnou súčasťou je komunitný park so spoločným bazénom, zeleňou, priestorom na grilovanie a rôznymi športoviskami pre malých aj veľkých, ktoré môžu využívať všetci rezidenti. Ekológia, zeleň a túžba vytvárania susedskej, priateľskej komunity sa odráža aj vo identite a vizualite projektu – dominuje hravosť, oblé, mäkké, príjemné tvary a sýta farebnosť ladená do otieňov zelej, modrej a žltej.

www.byvamemilo.sk