Ilustrácie pripravujeme pre klientov nielen s prihliadnutím na vizuálne preferencie zadávateľa, ale aj s ohľadom na komunikovanú tému a ich použitie. Portfólio ilustračných štýlov je preto naozaj široké, od ručnej ilustrácie pre projekty, ktoré si pýtajú výtvarný prístup, až po vektorové ilustrácie vhodné na ďalšiu prácu s nimi, napríklad v rámci animovaných videí.