Golfový klub Golf Trnava prešiel nielen komplexným redizajnom printových komunikačných materiálov, ale aj online komunikácie. Redizajn komunikáciu zjednotil a dodal jej charakteristické vizuáne prvky, cez ktoré je Golf Trnava jednoznačne identifikovateľný. Korporátna zelená sa prelína so základnou bielou a čiernou a vizuály dopĺňa pruhovaný pattern. V kooperácii s imidžovými fotografiami tak vzniká priestor na kreatívnu prezentáciu trnavského golfového klubu s tréningovým zázemím pre nácvik krátkej a dlhej hry.