Séria animovaných videí určených pre online, je vytvorená v jednom ilustračnom štýle, založenom na disproporčnej ilustrácii. Videá využívajú situačný aj vizuálny vtip, ktorý ich odľahčuje a podporuje vcítenie sa diváka do kreslených postavičiek. Cez ilustrovanú postavu Márie Čírovej sú videá prepojené s ostatnými komunikačnými aktivitami cestovnej kancelárie a dopĺňajú jej aktuálnu komunikačnú líniu.