Architektonická, geometrická, polygonálna – taká je identita mladého architektonického štúdia DEAR studio. Copywriting stojí na slovnej hračke opierajúcej sa o rovnakú výslovnosť DEAR a DEER, preto sa v logu objavuje práve jeleň. Názov DEAR však nie je samoúčelný, ale prestavuje spojenie slov DEsign a ARchitectire, teda toho, čomu sa architektonické štúdio venuje.