Požiadavkou na webovú stránku datapac.sk bolo čo najprehľadnejšie informovať používateľa o komplexnom portfóliu spoločosti Datapac. Webdesign tak kladie dôraz na jednoduchosť, čistotu, user-friendly prostredie a postupné, vyžiadané dávkovanie informácií. Užívateľ má teda primárne dostupné len najdôležitejšie informácie a k podrobnejším údajom sa dostáva až v následných krokoch.
Celý dizajn a farbnosť použitá vo webovom prostredí vychádzajú z identity spoločnosti, v ktorej je každá farba priradená určitému segmentu produktov.